Category: Əxlaqi və mənəvi motivli şeirlər

Deməsinlər mənə, bicdir şeirim

Yandırmağım gəlir neçə şeiri,
Keçmişi yadıma salmasın, deyə.
Kül olsun sözlərim, qoy, diri-diri,
Onlardan bir iz də qalmasın, deyə.

Odunu qəlbimin közündən alıb
Yandırmağım gəlir necə sözümü.
Çox sözüm özümü gözümdən salıb,
Gözüm nə söz görür, nə söz düzümü.

Keçmiş

>>>> ARDINI OXU

Bu yazının daimi bağlantısı: https://www.heyderoguz.com/2016/03/dem%c9%99sinl%c9%99r-m%c9%99n%c9%99-bicdir-seirim/

Alaq otu əkin qəbrimin üstə!

Neynirəm məzarda solacaq gülü?
Quru ləçəyini yel aparacaq.
Üstümdə 3 günlük qalacaq gülü
Yağmur aparacaq, sel aparacaq.

 

Qəbrimə gül-çiçək düzməyin, ölsəm,
Güllərin vəfası gül ömrü qədər.
Məni son evimdə, üzməyin, ölsəm,
Gül kimi sayqınız getməsin hədər.

 

Mənə gətirməyin >>>> ARDINI OXU

Bu yazının daimi bağlantısı: https://www.heyderoguz.com/2016/02/alaq-otu-%c9%99kin-q%c9%99brimin-ust%c9%99/

Şeytan üzündən deyil, gövdəsindən tanınar…


Gövdən şeytan gövdəsi,
Başın mələk başısa,
İncimə sözlərimdən,
Sən bir fırıldaqbaşı,
Sən bir kələkbaşısan…
 
Heç gördünmü mələyin
Gövdəsi şeytan ola?
Mümkünmü bir bədəndə
İki ayrı can ola?
 
Düz gəlmirsə nəsnənin
Alt qatına üst qatı,
Dostum, o üzündəki
Deməli, bir maskadı.
>>>> ARDINI OXU

Bu yazının daimi bağlantısı: https://www.heyderoguz.com/2016/01/seytan-uzund%c9%99n-deyil-govd%c9%99sind%c9%99n-taninar/

Üzsüz qonaq

yuzsuz

 

 

 

 

Getmək vaxtı gəlibsə,
Gözləmə, “get” desinlər.
Sənə qapı göstərib
“Gözümdən it” desinlər.

Yolun gözü yollarda
Çox gözlətmə bu yolu.
Yollar getmək üçündür,
Qalxıb get üzüsulu.

Üzsüz qonaqlar yalnız
Ürəyi bulandırar.
Suyuyox sifətləri
Tüpürcək sulandırar.

Get, üzə >>>> ARDINI OXU

Bu yazının daimi bağlantısı: https://www.heyderoguz.com/2016/01/uzsuz-qonaq/

Eşşək olmaq çətindir, adam olmağa nə var?

Eşşək dedi sıpaya:
-Yaman atdın soncuğu,
Əyil, asım boynundan
Mən də bir göz muncuğu.
 
Sıpa dedi: – ay ana,
Güldürmə bizi elə.
Eşşəkliyin özü də
Göz muncuğudur elə.
 
Görmürsənmi, qanmaza
“Uzunqulaq” deyirlər,
Bizi görən insanlar 
Ağız-burun əyirlər?
 
Nə olsun mən
>>>> ARDINI OXU

Bu yazının daimi bağlantısı: https://www.heyderoguz.com/2016/01/ess%c9%99k-olmaq-c%c9%99tindir-adam-olmaga-n%c9%99-var/

Load more