Category: Əxlaqi və mənəvi motivli şeirlər

Şəhadət

 

Könül püxtələşib Haqqı tapınca,
Ölüm də bir özgə həyacan verir.
İnsan bu dünyada Haqqa tapınca,
Sevinə sevinə ölür, can verir.
*      *      *
Mənmi dilbilməzəm, dünyamı gidi?
Bilmirəm bu necə sirrli sevgidi?
Şəhidə çevirir bu hiss igidi,
Bu ölüm >>>> ARDINI OXU

Bu yazının daimi bağlantısı: https://www.heyderoguz.com/2011/09/s%c9%99had%c9%99t/

CƏHƏNNƏM

 

Bir çıraq xisləti vardır insanda,
Bədəni fitildir, günahı yağdır.
Cəhənnəm adlanan qorxunc məkanda
Hər kəs öz oduna yanan çıraqdır.
*     *      *
Burda günah azsa, üz də ağ olar,
Suçu çox olanın qəlbi dağ olar.
Ürək dağ olanda göz >>>> ARDINI OXU

Bu yazının daimi bağlantısı: https://www.heyderoguz.com/2011/09/c%c9%99h%c9%99nn%c9%99m/

Load more