Dinlə (audio)

“Mənim davam” şeiri

“Dur, gəl artıq!” şeiri

“Fransa” şeiri

“Bilməz” şeiri

“Ağrıdağ” şeiri

“OLMAZ” şeiri

“Getdi” şeiri

“Var” qəzəli

“Düşdü” şeiri

“Başıma” şeiri

Bu yazının daimi bağlantısı: https://www.heyderoguz.com/dinl%c9%99-audio/